Vrh po Greysi o rok!

Bohužiaľ krytie medzi Greysi z Devínskej a Holanom z Oravy (plánovaný vrh CH z Devínskej) sa nepodarilo. S Greysi to skúsime znovu o rok (cca november 2021), výber psa dovtedy prehodnotíme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.