ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK-ŠTANDARD

Štandard FCI č. 332

 • Pôvod

  bývalá Československá republika

 • Patronát

  Slovenská republika !!! – Slovenské národné plemeno

 • Použitie

  Pracovný pes

 • Klasifikácia FCI

  Skupina 1 – ovčiarske a pastierske psy
  Sekcia 1 – ovčiarske psy so skúškou z výkonu

 • Krátky historický súhrn

  V roku 1955 sa vo vtedajšej ČSSR uskutočnil biologický pokus, kríženie nemeckého ovčiaka s karpatským vlkom. Pokus ukázal, že môže byť vychované potomstvo ako z párenia pes x vlčica, tak z párenia vlk x suka. Prevažná časť potomstva mala genetické predpoklady pre ďalšie šľachtenie. V roku 1965, po ukončení pokusu, bol vypracovaný projekt vyšľachtenia nového plemena psov, ktoré by spájalo využiteľné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnosťami psa. V roku 1982 bol československý vlčiak uznaný Výborom chovateľských zväzov vtedajšej ČSSR ako národné plemeno.

 • Všeobecný popis

  Pevného konštitučného typu, viac ako stredne veľký, pravouhlého rámca. Stavbou tela, pohybom, osrstením, farbou srsti a maskou sa podobá vlkovi.

 • Dôležité proporcie

  Dĺžka tela:výška v kohútiku = 10:9
  Dĺžka papule:dĺžka lebky = 1:1,5

 • Správanie a povaha

  Temperamentný, veľmi aktívny, vytrvalý, učenlivý, rýchlo reagujúci, neohrozený a odvážny. Nedôverčivý. Svojmu pánovi prejavuje mimoriadnu vernosť. Odolný voči vplyvom počasia. Mnohostranne použiteľný.

 • Hlava

  Symetrická, dobre osvalená, pri pohľade zo strany a zhora tvorí tupý klin. Výraz hlavy vyjadruje pohlavie.
  Horná časť hlavy:
  Pri pohľade zo strany a spredu je viditeľné ľahko klenuté čelo. Čelná brázda je nevýrazná. Tylový hrbolček je dobre viditeľný.
  Stop: Mierne vyznačený.
  Tvárová časť lebky:
  Ňufák: Oválneho tvaru, čierny.
  Papuľa: Suchá, nie široká, horná línia nosa rovná.
  Pysky: Pevne priliehajúce, kútiky zatvorené. Okraje pyskov sú čierne.
  Čeľuste/Zuby: Čeľuste sú silné a symetrické. Dobre vyvinuté zuby, najmä špičiaky. Nožnicový alebo kliešťový zhryz so 42 zubami zodpovedajúcimi zubnému vzorcu. Zuby sú pravidelne usporiadané.
  Líce: Suché, dostatočne osvalené, nie nápadne vystupujúce.
  Oči: Úzke, šikmo uložené, jantárovej farby. Viečka dobre priliehajúce.
  Uši: Stojace, tenké, trojuholníkového tvaru, krátke (tzn. nie dlhšie ako 1/6 výšky v kohútiku); vonkajší bod nasadenia ucha je na úrovni vonkajšieho očného kútika. Kolmica spustená z vrcholu ucha prebieha tesne vedľa hlavy.

 • Krk

  Suchý, dobre osvalený, ak je pes v pokoji, krk zviera s horizontálou uhol do 40°. Krk musí byť tak dlhý, aby umožnil psovi dosiahnuť bez námahy ňufákom na zem.

 • Trup

  Horná línia profilu: Plynulý prechod od krku k trupu, mierne sa znižuje.
  Kohútik: Dobre osvalený, výrazný, nesmie však narušovať plynulosť hornej línie.
  Chrbát: Pevný, rovný.
  Bedrá: Krátke, dobre osvalené, nie široké, mierne sklonené.
  Zadok: Krátky, dobre osvalený, nie široký, mierne sklonený.
  Hrudník: Symetrický, dobre osvalený, priestorný, hruškovitého tvaru so zúžením k hrudnej kosti. Hĺbka hrudníka nedosahuje k lakťom. Rukoväť hrudnej kosti neprečnieva před ramenný kĺb.
  Dolná línia profilu a brucho: Brucho je pevné a vtiahnuté. Slabiny sú ľahko vtiahnuté.

 • Chvost

  Vysoko nasadený, spustený priamo dole. Při vzrušení spravidla nesený kosákovito hore.

 • Končatiny

  Hrudné končatiny: Hrudné končatiny sú rovné, pevné, suché, úzko postavené s mierne vybočenými labami.
  Lopatka: Lopatka je uložená viac v prednej časti trupu, je dobre osvalená. S horizontálou zviera uhol asi 65°.
  Rameno: Silne osvalené; s lopatkou zviera uhol 120 – 130°.
  Lakeť: Dobre prilieha k hrudníku a nevybočuje z línie trupu. Je výrazný, dobre pohyblivý. Ramenná kosť s predlaktím zviera uhol asi 150°.
  Predlaktie: Dlhé, suché a rovné. Dĺžka predlaktia s nadprstím predstavuje 55% výšky psa v kohútiku.
  Zápästný kĺb: pevný, dobre pohyblivý.
  Nadprstie: Dlhé, tvorí s rovinou zeme uhol najmenej 75°. Pri pohybe ľahko pruží.
  Predné laby: Veľké; mierne vybočené, s dlhšími klenutými prstami a silnými tmavými pazúrmi. Výrazné, pružné, tmavé vankúšiky.

 • Panvové končatiny

  Silné. Zadné končatiny sú rovnobežné. Kolmica spustená zo sedacích hrboľov prebieha stredom priehlavkového kĺba. Vlčie pazúry sú nežiadúce a musia sa odstrániť.
  Stehno: Dlhé, dobre osvalené; stehenná kosť zviera s panvou uhol asi 80°. Bedrový kĺb je stabilný a dobre pohyblivý.
  Koleno: Silné, dobre pohyblivé.
  Predkolenie: Dlhé, suché, dobre osvalené; s priehlavkom zviera uhol asi 130°.
  Priehlavkový kĺb: Suchý, silný, dobre pohyblivý.
  Priehlavok: Dlhý, suchý, smeruje takmer kolmo k zemi.
  Zadné laby: Dlhšie klenuté prsty so silnými tmavými pazúrmi. Výrazné vankúšiky.

 • Mechanika pohybu

  Harmonický, ľahký, priestranný klus, pričom končatiny sa pohybujú čo najnižšie nad zemou. Hlava a krk sa skláňajú do vodorovnej polohy. V chôdzi je mimochod.

 • Koža

  Elastická, pevná, bez zvrásnenia; nepigmentovaná.

 • Srsť

  Kvalita srsti: Rovná, uzavretá. Zimná a letná srsť je výrazne rozdielna. V zime prevláda mohutná podsada, ktorá s vrchnou krycou srsťou vytvára husté osrstenie celého tela. Je nutné, aby srsť pokrývala brucho, vnútornú časť stehien, miešok, vnútornú časť ušnice a medziprstie. Krk je dobre osrstený.
  Farba srsti: Žltosivá až striebristosivá s charakteristickou svetlou maskou. Svetlá srsť musí byť aj na spodnej časti krku a na prednej hrudi. Prípustné je tmavosivé sfarbenie so svetlou maskou.

 • Výška a váha

  Výška v kohútiku
  Psy najmenej 65 cm
  Suky najmenej 60 cm
  Váha
  Psy najmenej 26 kg
  Suky najmenej 20 kg

 • Chyby

  Každá odchylka od uvedených požiadaviek musí byť považovaná za chybu, ktorej hodnotenie musí byť úmerné stupňu odchýlky.
  – Ťažká alebo ľahká hlava.
  – Ploché čelo.
  – Ak chýbajú 2 P1 (premolary 1) alebo obidve M3 (molary 3), nehodnotí sa to ako chyba. Ak chýbajú spolu 2 P1 a 1 M3 alebo 2 M3 a 1 P1, hodnotí sa to ako chyba.
  – Tmavohnedé, čierne alebo rozdielne sfarbené oči.
  – Hrubé, vysoko alebo nízko nasadené ucho.
  – Vysoko nesený krk v pokoji, nízko nesený krk v stoji.
  – Nevýrazný kohútik.
  – Netypická línia chrbta.
  – Dlhý zadok.
  – Dlhý, nízko nasadený a nesprávne nesený chvost.
  – Málo alebo silne zauhlené predné končatiny.
  – Mäkké nadprstie.
  – Málo zauhlené alebo preuhlené zadné končatiny; nedostatočné osvalenie.
  – Málo výrazná maska.
  – Krátky krok a vlnitý pohyb.

 • Vylučujúce chyby

  – Zviera agresívne alebo nadmerne plaché.
  – Odchylné proporcie.
  – Uchylky v povahe.
  – Atypická hlava.
  – Chýbajúce zuby (iné ako tie, ktoré boli popísané v odseku Chyby); predkus, podkus, skrížený zhryz, chybné uloženie očných zubov v spodnej čeľusti.
  – Netypický tvar a uloženie oka.
  – Netypické nasadenie ucha a netypický tvar ucha.
  – Lalok.
  – Silný sklon zadku.
  – Netypický hrudník.
  – Netypické nasadenie a netypické nesenie chvosta.
  – Chybný postoj a netypické hrudné končatiny.
  – Otvorená srsť a netypická srsť.
  – Iné ako štandardné sfarbenie.
  – Voľné väzy.
  – Netypický pohyb.

Vylúčené má byť každé zviera vykazujúce fyzické abnormality, alebo abnormality v správaní.

N.B.: Psy musia mať dva zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

(zdroj www.csv.sk)